Presentation

BBF arbetar med affärsutveckling för nordiska företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet i Frankrike. Vi tar hand om allt från enklare utvärderingar och analyser till kompletta projekt där vi fungerar som uppdragsgivarens förlängda arm och sköter förvärvsprojekt, uppbyggnad av dotterbolag eller omorganisering antingen som konsulter eller som chefer på deltid.

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda vår specialist kunskap om fransk kultur, management och affärsliv samt vår kännedom om nordiskt näringsliv för att överbrygga fysiska, kulturella, språkliga och mentala barriärer i syfte att utveckla nordiska företags verksamheter på den franska marknaden.

Erfarenhet och kompetens
Genom hundratals uppdrag inom olika branscher har vi genom åren samlat en gedigen erfarenhet och kompetens om den franska marknaden och franskt affärsliv.

Kontakter och nätverk
Tillgång till tusentals kontakter med nyckelpersoner inom de flesta branscher inom franskt och nordiskt näringsliv samt ett väl utvecklat nätverk av affärspartners för att kunna erbjuda kompletta lösningar.

Närhet
Fördelen med att finnas på plats i Frankrike och i centrala Paris är att vi finns nära till hands och snabbt kan befinna oss i händelsernas centrum, vilket ger oss en möjlighet att agera snabbt och effektivt.

Personlig service
Vi lägger stor vikt vid att erbjuda, förutom en snabb och effektiv professionell tjänst, även en god personlig service.

Ansvar och resultat
Vi tar ett stort ansvar och engagemang för att kunna presentera synbara resultat för våra kunder.